Avís Legal

Condicions de còpia i distribució

Barcelona Activa estableix  una llicència Creative Commons sobre els continguts d'aquest web, malgrat casos on s'hi especifiquin altres condicions.

 

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem del següent:

  • Les dades de caràcter personal que voluntàriament es reflexin en aquest formulari formaran part d'un fitxer automatitzat de dades titularitat de l'AJUNTAMENT DE BARCELONA amb domicili a Plaça Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona i estaran gestionades per aquest i també per BARCELONA ACTIVA SAU SPM, amb la finalitat de proporcionar informació municipal del vostre interès i de facilitar la gestió dels serveis que, amb caràcter general, ofereix aquesta societat. Aquest concepte inclou tant la remissió d'informació sobre les activitats organitzades per la mateixa com per la gestió de les accions formatives i ocupacionals.
  •  
  • En el cas de facilitar-nos la seva adreça de correu electrònic, s'entén que vostè està prestant el consentiment per a quèla mateixa sigui utilitzada per l'enviament de comunicacions relacionades amb els serveis prestats per l'AJUNTAMENT DE BARCELONA i BARCELONA ACTIVA SAU SPM.
  •  
  • Amb la comunicació de les seves dades personals, està vostè autoritzant també que les mateixes puguin ser cedides a Administracions Públiques, a entitats col·laboradores de l'AJUNTAMENT DE BARCELONA i BARCELONA ACTIVA, a empreses i institucions de caràcter públic i privat així com a les empreses adjudicatàries dels contractes municipals subjectes a contractació pública responsable i per a les quals BARCELONA ACTIVA s'encarrega de gestionar la preselecció de persones per a les mateixes. La cessió de les seves dades es realitzarà prèvia confirmació per part seva a través de correu electrònic. Aquesta cessió solament podrà tenir lloc per facilitar el compliment dels fins directament relacionats amb les funcions d'aquesta societat.

 

En qualsevol moment vostè podrà revocar el consentiment prestat així com exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició recollits en l'article 5.1. de la L.O. 15/1999, mitjançant comunicació escrita adreçada a l'Ajuntament de Barcelona en Plaça Sant Jaume, 1, 08002 de Barcelona, que haurà d'estar degudament signada i acompanyada d'una fotocòpia del DNI de la persona interessada