04. El contingut de les activitats online i de les presencials és el mateix?

Título pregunta 4 FAQ

Título pregunta 4 FAQ

No. Les activitats presencials tenen una part pràctica difícil de traslladar a Internet. Les activitats online es basen en una part dels continguts de les activitats presencials: aporten conceptes generals i intemporals sobre diferents temes. El seu objectiu és servir d'introducció i complement de l'oferta presencial, i facilitar l'accés al coneixement a tothom que estigui interessat.

Tornar a dalt